Som hus eller sommerhusejer er det din pligt at sikre at din kloak fungere optimalt herunder at der ikke er flyttet en eller flere rottefamilier ind. Har du mistanke om at du har rotter i din del af kloakken skal du med det samme kontakte en autoriseret kloakmester og få ham til at lave en TV-inspektion af dine kloakker. Det er ikke noget du selv må.

Viser det sig at du har rotter i kloakken vil kloakmesteren lukke det hul rotterne er kommet ind af og du kan også få ham til at sætte et filter på som sikre at rotterne ikke via kloakken kan komme ind i din bolig.

Du skal efterfølgende kontakte kommunen som sender en rottebekæmper ud til din bolig. Det er gratis at få en rottebekæmper ud. Du betaler via din skat. Det kan f.eks. være en rottebekæmper i Ringsted.

Undgå rotter i dit hjem og på din grund

Da rotter spreder sygdomme samtidig med at de kan gnave sig igennem dine ledninger og derfor også udgør en brandrisiko er det vigtigt at undgå at de flytter ind. Helt at undgå det er umuligt, men der er flere ting du kan gøre for at undgå at sende dem en direkte invitation til at flytte ind. 

En af de ting du kan gøre er at fjerne nedfaldsfrugter fra frugttræer. Det er ren dessert for rotter.

Din kompost er et andet område. Undlad at smide madaffald i komposten og hold dig til ukrudt og andet haveaffald.

Mørke fugtige områder som f.eks. gamle brændestabler og flamingokasser er en anden invitationer til rotter til at flytte ind.

Når du er færdig med haven så gå dit hus facade igennem. Du skal stoppe selv den allermindste revne. Rotter kan klatre op af selv den glatteste og stejleste væg og komme ind.